TOYactiv

Nim dziecko pójdzie do szkoły

Jednym z głównych zadań edukacji przedszkolnej jest przygotowanie dzieci na kontakt z zupełnie inną rzeczywistością jaką jest szkoła. Różnic pomiędzy nią a przedszkolem jest wiele, szczególnie jeśli chodzi o skalę. Zazwyczaj placówki przedszkolne są dość kameralne, funkcjonuje kilka grup, które można uznać za odpowiednik szkolnych klas.

Jednak szkoły podstawowe bywają naprawdę potężnymi molochami, pełnymi gwaru, krzyku i dziecięcych emocji. Dla dzieci, które nie są do tego przyzwyczajone może to być prawdziwy szok. Uczęszczanie do przedszkola jest wobec tego szalenie ważnym elementem socjalizacji i pozwala przygotować dzieci na kontakt z dużą liczbą rówieśników.

Nieposyłanie dziecka do takiej placówki najczęściej okazuje się błędem i może przynieść niemiłe konsekwencje. Życiowa praktyka pokazuje, że dzieci, które nie chodziły do przedszkola mają problem z odnalezieniem się w szkołach. Trudniej im nawiązywać kontakty, są też bardziej narażone na stres i marginalizację w gronie rówieśników.

Poza tym chodzenie na zajęcia w przedszkolu uczy funkcjonowania w grupie, a także wspólnej zabawy. Wszak na szkolnych przerwach też można się zabawom rozmaitym oddawać, a dzięki doświadczeniom wyniesionym z przedszkola jest to znacznie łatwiejsze i przyjemniejsze. Rodziców trzeba więc gorąco zachęcać do tego, aby nie pomijali etapu przedszkolnego w edukacyjnych planach dla swojego potomstwa.

Choć nie ma obowiązku posyłania dzieci do tych placówek, płyną z tego realne korzyści, które trudno przecenić.